Skip to main content

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc m. in. przy:

 • zarejestrowaniu pojazdu zakupionego zarówno w Polsce jak i zagranicą, wymianie dowodu rejestracyjnego
 •  zgłoszeniu w Wydziale Komunikacji zbycia lub wyrejestrowania pojazdu

Za naszym pośrednictwem w łatwy i szybki sposób dokonacie wszystkich czynności (w Wydziale Komunikacji, Urzędzie Skarbowym oraz Izbie Celnej) niezbędnych do zarejestrowania pojazdu. Atrakcyjne ceny, zapraszamy do kontaktu!

 

Kupiłem/am samochód zarejestrowany w Polsce. Jakie dokumenty potrzebuje żeby pojazd zarejestrować?

 • umowa kupna / faktura
 • karta pojazdu
 • dowód rejestracyjny
 • polisa potwierdzająca zawarcie ubezpieczenia OC na dany pojazd
 • tablice rejestracyjne
 • samochód musi mieć ważne badania techniczne

Opłaty:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:

 • Przerejestrowanie samochodu bez wymiany tablic (pojazd zakupiony w powiecie nowotarskim):                                                                                                                                                       
 • 81,5   zł – koszt ponoszony w Wydziale Komunikacji za wymianę dowodu rejestracyjnego.
 • Przerejestrowanie samochodu z wymianą tablic:                                                                                                                                                                
 • 181,5 zł – koszt ponoszony w Wydziale Komunikacji za wymianę dowodu oraz tablic rejestracyjnych.
 • Wymiana dowodu rejestracyjnego:                                                                                                         
 • 71,5 zł – koszt wymiany dowodu rejestracyjnego

URZĄD SKARBOWY:

 • Podatek od czynności cywilno-prawnych* (PCC 3):          2% od wartości rynkowej pojazdu

 * Podatek od czynności cywilno-prawnych naliczany jest jeśli kupiliśmy samochód od osoby fizycznej na podstawie    umowy kupna sprzedaży a wartość transakcji przekracza 1000 zł. Kupujący ma 14 dni na złożenie deklaracji (PCC-3 lub PCC3/A) w swoim Urzędzie Skarbowym i zapłatę podatku.

Kupiłem/am samochód z zagranicy. Jakie  dokumenty potrzebuje żeby pojazd zarejestrować?

 • umowa kupna / faktura
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany
 • dowód osobisty
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej
 • w przypadku pojazdów sprowadzonych  z państw członkowskich UE dokument potwierdzający zapłatę akcyzy
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku (druk VAT 25) albo w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podatnika podatku od towarów i usług – faktura.

Opłaty:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:

 • Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy:                                                                                                                                                             
 • 256 zł – koszt ponoszony w Wydziale Komunikacji.

URZĄD SKARBOWY:

 • Brak opłat

 

IZBA CELNA:

 • Akcyza (deklaracja AKC-U)                                                      3,1% lub 18,6% wartości samochodu osobowego*

*stawka akcyzy dla pojazdów o pojemności do 2000 cm^3 wynosi 3,1% wartości samochodu osobowego, natomiast przy pojemności powyżej 2000 cm^3 wynosi 18,6%.

 

Co należy zrobić w przypadku sprzedaży/zakupu pojazdu?

Kupujący:
Na kupującego przechodzą  prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC. Sprzedający jest zobowiązany do przekazania kupującemu polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia OC na dany pojazd. Kupujący może korzystać z polisy OC zbywcy pojazdu jednak musi liczyć się z tym, że Towarzystwo Ubezpieczeń może dokonać rekalkulacji składki na nowego właściciela i nie zawsze jest to opłacalne. Nowy nabywca ma możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w każdym dniu licząc od daty zakupu do daty końca ważności polisy oraz zawarcia rocznej polisy „na siebie”. Polisa przekazana przez sprzedającego wygasa wraz z ostatnim dniem ochrony ważne jest aby o tym pamiętać w celu uniknięcia ewentualnych kar z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za brak ważnego OC.

Sprzedający:
Sprzedający jest zobowiązany przekazać polisę OC wraz z samochodem nowemu właścicielowi oraz w ciągu 14 dni powiadomić właściwy zakład ubezpieczeń oraz Wydział Komunikacji o sprzedaży pojazdu. W przypadku gdy nowy właściciel wypowie umowę ubezpieczenia sprzedający może ubiegać się o zwrot składki.

Zezłomowałem/am pojazd, co dalej?

W przypadku zezłomowania pojazdu należy wraz z zaświadczeniem o demontażu udać się do właściwego Wydziału Komunikacji odebrać decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu z ruchu a następnie powiadomić Towarzystwo Ubezpieczeniowe o tym fakcie. Właścicielowi przysługuje prawo do zwrotu składki z tytułu niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.

This function has been disabled for Agencja Ubezpieczeniowa.